• 70 AQXVDF
 • 70 ASWE
 • 70 ASZXER
 • 70 QASDF
 • 70 QWERASD
 • 70 SDF
 • 70 SDFER
 • 70 SDWER
 • 70 SDWRT
 • 70 ZCWER
 • 70 ZXWER
 • 31 ASDER
 • 1 AWERD

70(1,070)級聖教軍 - 專家級模式

ASWE

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 制裁 速攻
 • 火砲轟炸 釘刺桶
 • 戰馬奔騰 縛敵拖引
 • 天譴 真空吸引
 • 鋼鐵之甲 反傷之甲
 • 阿卡拉特勇士 先知化身

屬性

 • 力量 9363
 • 敏捷 77
 • 智力 77
 • 體能 6705
 • 傷害 356530
 • 堅韌 40158100
 • 恢復 1772970
 • 124 忿怒
 • 959k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 時動脈流
 • 先行調和
 • 焦土之境
 • 扭轉命運
 • 167.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +512.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +244.00 經驗值

最近更新於 2021-4-23 8:55 下午 TST