• 70 AQXVDF
 • 70 ASWE
 • 70 ASZXER
 • 70 QASDF
 • 70 QWERASD
 • 70 SDF
 • 70 SDFER
 • 70 SDWER
 • 70 SDWRT
 • 70 ZCWER
 • 70 ZXWER
 • 31 ASDER
 • 1 AWERD

70(975)級武僧 - 專家級模式 - 賽季

QASDF

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 百烈拳 聚勁擊
 • 天地元靈 水之元靈
 • 靈光悟 蔽影沙
 • 瞬影打 無影速
 • 颶風轉 疾風震
 • 救贖真言 迅捷身法

屬性

 • 力量 1076
 • 敏捷 9129
 • 智力 77
 • 體能 4538
 • 傷害 2473350
 • 堅韌 23387700
 • 恢復 2014940
 • 250 靈聖
 • 586k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 • 時動脈流
 • 增強
 • 焦土之境
 • 扭轉命運
 • 32.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +921.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 治療
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +200.00 經驗值

最近更新於 2021-8-22 9:17 下午 TST