• 70 Wind

70(723)級野蠻人 - 專家級模式 - 賽季

Wind

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 撕裂 血流成河
 • 旋風斬 烈風剪
 • 狂戰之怒 心智瘋狂
 • 狂暴衝鋒 絕情猛攻
 • 戰吼 頑抗戰吼
 • 戰鬥暴怒 血濺八方

屬性

 • 力量 5568
 • 敏捷 1047
 • 智力 1047
 • 體能 4300
 • 傷害 1905640
 • 堅韌 10838700
 • 恢復 555382
 • 100 怒氣
 • 542k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 • 干涉
 • 忠誠
 • 猛襲
 • 守護者
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +196.00 經驗值

最近更新於 2021-7-28 9:55 上午 TST