• 70 avocado
 • 70 bread
 • 70 cheese
 • 70 cheese
 • 70 coffee
 • 70 ham
 • 70 salt
 • 70 sandwich
 • 70 sausage
 • 15 ethplz
 • 15 toast
 • 7 lvlseven

70(1,234)級野蠻人 - 專家級模式

salt

裝備加成

技能

檢視技能模擬器
 • 撕裂 血流成河
 • 旋風斬 烈風剪
 • 震地踐踏 陷地猛擊
 • 戰鬥暴怒 怒不可遏
 • 戰吼 迎敵怒喝
 • 狂戰之怒 邁步巨人

屬性

 • 力量 7642
 • 敏捷 1042
 • 智力 77
 • 體能 5374
 • 傷害 439431
 • 堅韌 14572800
 • 恢復 636911
 • 100 怒氣
 • 538k 生命值

卡奈魔方傳奇力量

武器
防具
寶石

追隨者

檢視技能模擬器

巫女

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

盜賊

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

聖堂騎士

 
 •    
 •    
 •    
 •    
 • 0.00% 金幣尋獲量
 • 0.00% 魔寶尋獲率
 • +0.00 經驗值

最近更新於 2020-3-15 2:08 下午 TST